Правила, політика конфіденційності та умови сайту
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ та політика конфіденційності

Інтернет-магазин https://snignagolovy.com/ (далі – Продавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів,представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі – Покупець).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статей 633, 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) цей Договір є договором публічної оферти (далі – Договір), являє собою офіційну пропозицію інтернет-сайту https://snignagolovy.com/, далі іменується як "Продавець", який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів, в тому числі дистанційним способом, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця. Його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.2 Факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині) або письмові (через сайт або електронну пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті Продавця.
1.3 У замовленні повинні бути вказані:

– прізвище та ім'я (для фізичних осіб);
– повне юридичне найменування Покупця і місце його знаходження (для юридичних осіб), прізвище та ім'я представника організаціях, яка від її особи оформлює замовлення;
– адреса доставки, контактний номер телефону для зв'язку з Покупцем або вказаною ним особою;
– найменування, кількість і ціна товарів.
1.4 Укладаючи даний договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для можливості отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
1.5 Продавець має право змінити Угоду в односторонньому порядку без попереднього інформування Користувача/Покупця. Змінена Угода набуває чинності з моменту її опублікування на сайті Інтернет-магазину.
1.6 У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:
"Оферта" – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
"Товар" – перелік найменувань асортименту, представлених на офіційному сайті Продавця.
"Покупець" – фізична або юридична особа, яка розмістила замовлення в Інтернет-магазині https://snignagolovy.com/ з метою придбання будь-якого товару і вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.
"Акцепт" – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.
"Замовлення" – окремі позиції з асортиментного переліку товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.
"Особистий кабінет" – персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація і історія розміщених ним замовлень. "Інтернет-магазин" – інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований вмережі Інтернет за адресою https://snignagolovy.com/, де представлені товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки товарів Покупцям.


2. Предмет Договору

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець здійснює оплату і приймає Товар відповідно до умов даного Договору.
2.2. Даний Договір є офіційним документом Продавця та невід'ємною частиною Оферти.

3. Розміщення Замовлення

3.1.Замовлення товару здійснюється Покупцем при оформленні через інтернет-сайт Продавця і або за допомогою оператора.
3.2.Реєстрація (розміщення) замовлення на сайті означає згоду покупця надати Продавцю реєстраційну інформацію про себе. Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю та контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, програми "ііко", а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця.
3.3 Ухвалення Покупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою реєстрації замовлення на сайті, тобто внесення покупцем відповідної реєстраційної інформації про себе(реєстраційні дані) в реєстраційну форму на сайті. Дата реєстрації Покупцем замовлення на сайті Продавця є датою укладення між Продавцем і Покупцем договору купівлі-продажу товару.

3.4. Продавець зобов'язується не повідомляти розміщені Покупцем реєстраційні дані, а також іншу інформацію, що стосується особистих даних Покупця, особам, які не мають відношення до виконання Замовлення. Затвердивши Замовлення обраного товару, Покупець надає необхідну інформацію для доставки товару Покупцеві.

3.5. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило засобою неможливість виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
3.6. Вартість і умови доставки Замовлення розміщені на сайті Продавця. Перед здійсненням Замовлення Покупець зобов'язаний уточнити вартість і умови доставки Замовлення на сайті.

4. Терміни виконання замовлення

4.1. Термін, в який Продавець зобов'язується виконати замовлення становить 90 хвилин з моменту Акцепту. Термін виконання Замовлення залежить від наявності замовлених позицій у Продавця і часу, необхідного на обробку Замовлення. Термін виконання Замовлення у виняткових випадках може бути обговорений із Покупцем індивідуально в залежності від характеристик і кількості замовленого товару. У разі відсутності частини Замовлення у Продавця, в тому числі з причин, незалежних від останнього, Продавець має право анулювати зазначений товар із Замовлення Покупця.

4.2. Замовлення вважається виконаним в момент його передачі Покупцеві.
4.3 У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактні дані або склад замовлення, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення.
4.4. Затримки в доставці можливі у зв'язку з дією надзвичайних і невідворотних обставин(погодні умови, затори на дорогах, ДТП і т.п.).
4.5. Щоб уникнути можливого шахрайства при передачі товару співробітник служби доставки Продавця має право попросити пред'явлення документа, що посвідчує особу отримувача.
4.6. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування Продавця, зазначеного в замовленні.

5. Ціна і порядок оплати Замовлення

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, і яка вказується на інтернет-сайті Покупця при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

5.2. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення.
5.3 Покупець здійснює оплату товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:
– оплата за допомогою електронних платіжних систем;
– готівковим розрахунком з передачею коштів співробітнику служби доставки в момент отримання Замовлення;
– безготівковий розрахунок.
5.3. Всі розрахунки між Продавцем і Покупцем здійснюються в гривні. Ціна на кожну позицію товару вказується на сайті в національній валюті.


5.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції товару, відображені на інтернет-сайті Продавця, без повідомлення Покупця. При цьому ціна на товар, замовлений Покупцем, зміні не підлягає.
5.5. Продавець має право встановлювати програму бонусів, проводити акції, вручати подарунки. Види бонусів, акцій і подарунків, порядок і умови їх нарахування, проведення, використання перераховані на сайті Продавця і можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

5.6. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов'язань (виключаючи форс-мажори), Продавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за товари або послуги. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Продавця як оплата за товари і послуги.
5.7. Продавець залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажі товару Покупцю на власний розсуд.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним договором оферти Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Всі спірні питання, що виникають між Сторонами при виконанні даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами спір розглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. Інші умови

7.1. Інтернет-магазин Продавця може бути тимчасово недоступний у зв'язку з проведенням профілактичних чи інших робіт, а також з технічних причин.
7.2. З питань, не порушених у даному Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

ФОП Черноморець М.О. та Каменєва Т.В. (надалі по тексту – Компанія «https://snignagolovy.com/»), з повагою ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, яка відвідує наш веб-сайт. Ми хотіли б проінформувати Вас про те, які саме дані ми збираємо і яким чином їх використовуємо. Ви також дізнаєтеся про те, як Ви можете перевірити правильність зібраної інформації і дати нам вказівку про вилучення такої інформації. Дані збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.
Дана заява не поширюється на веб-сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на сайті «https://snignagolovy.com/».
2. Збір, використання і переробка персональних даних
Ми збираємо інформацію, яка стосується певних осіб, лише з метою обробки і використання, і лише в тому випадку, якщо Ви добровільно надали інформацію або чітко висловили згоду на її використання. Коли Ви відвідуєте наш веб-сайт, певні дані автоматично записуються на сервери Компанії «https://snignagolovy.com/» для системного адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей. Записана інформація містить назву Вашого Інтернет-провайдера, в деяких випадках Вашу ІР-адресу, дані про версію програмного забезпечення Вашого браузера, про операційну систему комп'ютера, з якого Ви відвідали наш веб-сайт, веб-сайт, який Ви використовуєте, щоб відвідати нас, адреси веб-сайтів, які Ви відвідуєте одночасно з нашим веб-сайтом та, за можливості, Ваші параметри пошуку, що привели Вас на наш сайт. Залежно від обставин, така інформація дозволяє зробити висновки про те, яка аудиторія відвідує наш веб-сайт. Однак у даному контексті не використовуються жодні персональні дані. Використовуватися може лише анонімна інформація. Якщо інформація передається сайтом «https://snignagolovy.com/» зовнішньому провайдерові, вживаються всі можливі технічні та організаційні заходи, що гарантують передачу даних відповідно до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних.
Якщо Ви добровільно надаєте нам персональну інформацію, ми зобов'язуємося не використовувати, не обробляти і не передавати таку інформацію у спосіб, що виходить за межі вимог чинного законодавства України або зазначається Вами у заяві про згоду. Передача персональних даних здійснюється лише на підставі судового рішення або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Будь-які зміни у Заяві про конфіденційність будуть публікуватися на даній веб-сторінці. Це дозволяє Вам у будь-який час отримати інформацію про те, які дані у нас зберігаються, і про те, яким чином ми їх збираємо і зберігаємо.
3. Безпека даних

Компанія «https://snignagolovy.com/» зобов'язується дбайливо зберігати Ваші персональні дані і вживати усіх запобіжних заходів для їхнього захисту від втрати, неправильного використання або внесення змін. Договірні партнери сайту «https://snignagolovy.com/», які мають доступ до Ваших даних, що необхідні їм для надання послуг, за умовами угод укладених з сайтом «https://snignagolovy.com/» зобов'язані дотримуватися умов конфіденційності даної інформації і не мають права використовувати надані дані задля якихось інших цілей. В деяких випадках виникає необхідність передати Ваші запити компаніям-партнерам Компанії «https://snignagolovy.com/». У цих випадках Ваша персональна інформація також вважатиметься і використовуватиметься як конфіденційна.

4. Персональні дані малолітніх дітей
Компанія «https://snignagolovy.com/» не бажає збирати інформацію про відвідувачів, які не досягли 14 років. У разі необхідності ми можемо недвозначно привернути увагу дитини до того, що вона не зобов'язана надсилати на нашу адресу жодної особистої інформації. Якщо батьки або інші законні представники дитини виявлять, що дитина надала певну інформацію компанії «https://snignagolovy.com/», і визнають, що ці дані мають бути знищені, батькам або іншим законним представникам необхідно зв'язатися з нами за нижче зазначеною адресою (див. п. 7). В цьому випадку ми негайно видалимо відповідну особисту інформацію.
5. Допоміжне програмне забезпечення
Ми застосовуємо файли сookie з тим, щоб ви могли більш ефективно користуватись нашим веб-сайтом. Файли сookie – це невеликі блоки даних, які розміщуються на тимчасове зберігання на жорсткий диск вашого комп'ютера або у мобільний пристрій для того, щоб ви могли більш ефективно користуватися нашим веб-сайтом. Файли сookie не містять жодної персональної інформації про вас та можуть бути використані для ідентифікації окремого користувача. Нерідко файл сookie містить унікальний ідентифікатор, який є анонімним номером (генерується у довільному порядку) і зберігається вашим комп'ютером. Деякі файли видаляються після завершення сеансу роботи з сайтом, а інші залишаються у вашому комп'ютері впродовж більш тривалого часу.
6. Відстеження з використанням мережі Інтернет
На цьому сайті здійснюється збирання та збереження даних для цілей маркетингу та оптимізації. Ці дані можна використовувати для створення профілів користувачів під псевдонімами. Сайт може встановлювати файли cookie.
7. Використання плагінів соціальних мереж
Технічне оснащення сторінок нашого веб-сайту включає в себе плагіни соціальної мережі facebook.com, керування якою відбувається зі штаб-квартири компанії Facebook Inc, розташованої в США, штат Каліфорнія, Пало Альто, Авеню Каліфорнія 94304, ул.1601 (надалі «Facebook»).
Ці плагіни можуть бути кнопками «Like» або відповідно «Мені подобається» в мережі Facebook. Якщо Ви відвідуєте одну з наших веб-сторінок, оснащену таким плагіном, ваш Інтернет-браузер безпосередньо підключить Вас до серверів Facebook і на екрані відобразиться плагін, зареєстрований через ваш браузер. Плагін передаватиме на сервер Facebook дані про те, які саме наші веб-сторінки Ви відвідали. Якщо Ви маєте обліковий запис на Facebook і Ви зайшли у систему під своїм акаунтом, під час відвідування нашої веб-сторінки Facebook пов'язуватиме цю інформацію з Вашим аккаунтом.
У разі використання будь-яких функцій плагіна (наприклад, при натисканні кнопки «Мені подобається» чи коментуванні), ця інформація також буде синхронізована з Вашим аккаунтом на Facebook.
Більш детальну інформацію про збір та використання даних мережею Facebook, а також про права і можливості захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про захист персональних даних на сайті Facebook.
Щоб уникнути зв'язку мережі Facebook з нашими веб-сторінками та подальшого зв'язку даної інформації з Вашим аккаунтом, Вам потрібно вийти з облікового запису Facebook перед відвідуванням наших веб-сторінок.